O našej škole

Naša jazyková škola bola založená v r. 1990 a odvtedy sa venujeme výlučne výučbe angličtiny pre všetky vekové kategórie študentov a ich príprave na maturitné, štátnicové a certifikačné skúšky. Výučba prostredníctvom britských, amerických, kanadských alebo austrálskych lektorov prebieha od jesene 1996. Máme pobočky v meste Zlaté Moravce a Vráble
U školopovinných žiakov sa sústreďujeme na podporu ich jazykového vzdelávania v rámci školskej dochádzky. V našej jazykovej škole nachádzajú to, čo im štátny vzdelávací systém nie je schopný poskytnúť - kvalitnú konverzáciu s americkým učiteľom v malých skupinkách, moderný výklad anglickej gramatiky, rozsiahlu knižnicu s ozvučenými knihami a pracovnými listami, efektívnu testovaciu počítačovú sieť, možnosť časovo neobmedzenej individuálnej prípravy na maturitnú skúšku, neobmedzené množstvá študijných materiálov v rámci mesačného paušálu, pravidelné vyhodnocovanie dosiahnutých výsledkov, individuálne konzultácie s rodičmi, atď. Nikdy sme nekriticky nesľubovali rýchly postup "bez zbytočnej námahy", naopak, každému záujemcovi sme schopní ponúknuť síce veľmi efektívnu a zaujímavú formu jazykového vzdelávania, ktorá je však spojená s poctivou a pravidelnou domácou prípravou. Poskytujeme prístup k bohatej a spoľahlivej sieťovej databáze s takmer 10,000 testovými úlohami a programom na vyhodnocovanie prospechu žiaka.
Jednoznačne sa orientujeme na osobný kontakt žiak-učiteľ, na kvalitu výučby a zdokonaľovanie našich vlastných klimatizovaných výukových priestorov, vybavených najmodernejšou
didaktickou a informačnou technikou a vlastnou knižnicou. Vekový rozsah našich študentov je značný - vyučujeme už prváčikov ZŠ a dospelí sa môžu zaradiť do jednej zo siedmich výkonnostných úrovní (levelov).Jednou z najlepších vizitiek nášho dlhoročného pôsobenia na trhu vzdelávania sú približne dve stovky študentov, ktorí u nás absolvovali kompletných 11-12 rokov štúdia siahajúcich od 1.-2. ročníka ZŠ až po maturitnú skúšku, pričom desiatky z nich ukončili štúdium medzinárodným certifikátom.Hlavným cieľom je zefektívňovanie výučby pre všetkých študentov, ktorí sa chcú naozaj naučiť po anglicky a využiť svoje vedomosti v každodennej praxi.
 Cieľ pre školopovinnú mládež je jasný - úspešné absolvovanie maturitnej skúšky a u tých najusilovnejších aj absolvovanie ktoréhokoľvek z najuznávanejších medzinárodných jazykových certifikátov, príp. štátnej jazykovej skúšky, pričom zabezpečujeme prihlásenie našich kandidátov na ich absolvovanie v najbližšom certifikačnom centre v Nitre.
Potrebuje Vaša spoločnosť výrazne zlepšiť komunikatívnu schopnosť Vašich zamestnancov? Ste si vedomí skutočnosti, že pri každodennej komunikácii so zahraničím alebo so zamestnancami partnerskej firmy sa jednoducho nedokážu vyhnúť situáciám, kedy musia promptne a presne vyjadriť svoje požiadavky alebo pohotovo reagovať na ústne vyjadrenia anglicky hovoriaceho zamestnávateľa a jeho zamestnancov?Vaša firma potrebuje efektívny nástroj, ako zbaviť Vaših jazykového hendikepu pri realizácii pracovných povinností a plánovaných projektov.
Avšak skĺbenie pracovných a študijných povinností predstavuje predovšetkým pochopenie oboch strán a dlhodobé vychádzanie si v ústrety. Mnohé tzv.  "lievikové" vzdelávacie kampane zo strany niektorých jazykových inštitúcií prinášajú často následné sklamania najmä na strane objednávateľa. Niekedy necitlivé zaraďovanie študentov do skupín za účelom efektívneho využitia vyučovacích hodín dokáže znechutiť mnohých nadšencov jazykového vzdelávania, plateného vlastnou  firmou.

Naša ponuka v prvom rade spočíva v dôkladnej analýze skladby študentských skupín. Nemalo by dôjsť k situácii, keď napr. úplný začiatočník zdieľa spoločnú skupinu s pokročilými kolegami. Takéto vzdelávanie nevedie nikam, jeho účastníci postupne strácajú motiváciu a skupiny sa rozpadávajú. Zamestnávateľ má dobrý pocit, že pred
Návrh študijného postupu, podrobné prekonzultovanie cieľových požiadaviek a spolupráca pri tvorbe študijných skupín predchádzajú tvorivej a dynamickej výučbe. Naši britskí a americkí lektori sú pružní v dochádzke, pretože sa dokážu časovo prispôsobiť pracovnému režimu Vašej firmy. Príprava študijných materiálov v súlade s požiadavkami Vašej firmy predstavuje prirodzenú náplň ich činnosti a poskytovanie ďalších, akokoľvek špecializovaných študijných materiálov, je súčasťou konečnej a nenavyšovanej cene za výučbovú jednotku (45 minút)