Jazykové kurzy

Prečo je jazyková škola Kramár najlepšia jazyková škola v regióne?

Naša jazyková škola má vyše 2000 úspešných absolventov, z čoho vyše 200 žiakov absolvovalo plných 13 rokov školskej dochádzky v našej jazykovej škole 

Kto vyučuje angličtinu v jazykovej škole Kramár?

V našej jazykovej jazykovej škole máme výlučne bilingválnych lektorov - učitelia, ktorí vyrástli v dvojjazyčnom prostredí, teda majú dva materinské jazyky: angličtinu a slovenčinu a taktiež zahraničných lektorov - USA, Kanada, Spojené kráľovstvo, Nový Zéland, Austrália

Mesačná cena kurzu je 33€.